Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Reality Check: DDS en Ron Paul

Ferry Coolen op 14 januari 2012 - Reageren

Naar aanleiding van een blogpost van Boris van der Ham, waarin hij aangaf dat hij op Ron Paul zou stemmen als hij een Republikein in de VS zou zijn, schreef Michael van der Galien een artikel op De Dagelijkse Standaard. Zoals ook vaak in de VS gebeurt, bestaat dit stuk uit feitvrije journalistiek. Hij bestrijdt de status quo die men graag in stand wil houden. Na zijn goede resultaten in Iowa en New Hampshire en zijn recente stijgingen in South Coralina kan men hem niet meer negeren. Daarom wil men u doen geloven dat hij een gevaarlijke man is. De feiten over Ron Paul laten echter een heel ander beeld zien dan men u wil doen geloven.

 

Abortus Van der Galien beweert in zijn artikel dat Paul tegen iedere vorm van abortus is, zelfs in het geval van incest, verkrachting en als de moeder in levensgevaar is. Paul zou door dit standpunt veel extremer zijn dan de andere Republikeinse presidentskandidaten. Klopt dit? Nee.

 

Ron Paul is pro-life, dat klopt. En hij verschilt ook wel degelijk van standpunt op het gebied van abortus ten opzichte van zijn rivalen, maar niet op de manier die van der Galien impliceert. Paul is, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Rick Santorum, tegen een constitutional amendment om abortus op landelijk niveau te verbieden. In plaats daarvan zou hij het aan iedere individuele staat laten om hier over te beslissen.

 

Homo-haat Daarnaast beweert van der Galien dat Paul homoís zou haten. Is dit ergens in zijn standpunten te zien? Nee.

 

Paul is, weer in tegenstelling tot meerdere rivalen, niet voor constitutional amendment in de landelijke grondwet om te bepalen dat het huwelijk tussen een man en een vrouw is. Paul vindt dat de overheid zich niet met het huwelijk zou moeten bemoeien. Het zou op vrijwillige basis moeten gebeuren, zonder tussenkomst van de staat.

 

Ook was Paul als een van de weinige Republikeinen voor het afschaffen van Donít Ask, Donít Tell, waardoor homoís en lesbiennes openlijk in het leger kunnen dienen.

 

Racisme Van der Galien maakt hierbij de cruciale fout om zijn weerstand tegen delen van de Civil Rights Act van 1964 als racistisch op te vatten. Deze delen van de Civil Rights Act staan volgens Paul echter lijnrecht tegenover het eigendomsrecht. Hij vindt het niet de taak van de overheid om burgers te verplichten wie ze wel of niet binnen moeten laten. Het is immers privť-eigendom en dat is de keuze van de eigenaar zelf. De onderdelen van de Civil Rights Act die gelijke behandeling van de kant van de overheid afdwingen, steunt hij wel.

 

Paul is ook een van de weinige Republikeinen die een voorstander is van het eindigen van de war on drugs en is een tegenstander van de doodstraf. In zowel de war on drugs als de doodstraf worden minderheden disproportioneel gestraft.

 

Anti-IsraŽl Als laatste wordt Paul er ook nog van beschuldigd anti-IsraŽl te zijn. Ook dit komt niet in zijn plannen naar voren. Het klopt dat hij de ontwikkelingshulp die IsraŽl van de VS krijgt wil beŽindigen, maar hij wil de ontwikkelingshulp in zijn totaal afschaffen.

 

Paul was een van de weinigen die de soevereiniteit van IsraŽl verdedigde toen men in 1981 de Irakese nucleaire reactor besloot te bombarderen, in tegenstelling tot de VN en de regering-Reagan die dit sterk afkeurden.

 

Over de inhoud van de plannen van Ron Paul valt te discussiŽren, maar laten we het dan bij de feiten houden en niet op emoties in gaan spelen.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.