Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Trump en Clinton door de ogen van de kiezer

Feike Kuipers op 30 september 2016 - Reageren

Veel Amerikanen lopen niet warm voor de verkiezingen van dit jaar. Ze geven vaak de zwakte van beide kandidaten de schuld hiervan. Een nieuw onderzoek onder potentiële stemmers geeft inzicht in wat Amerikanen goed en slecht vinden aan Trump en Clinton.

 

Dit is het eerste verkiezingsjaar sinds de populariteit van de kandidaten wordt gemeten dat allebei de kandidaten een negatieve populariteit hebben. Zowel Trump als Hillary wordt door veel potentiële kiezers met argusogen bekeken. Een keuze maken is dus voor veel Amerikanen niet makkelijk. En dan niet omdat de kandidaten teveel hetzelfde zijn – ze zijn flink verschillend – of omdat ze even goed zijn, maar omdat ze liever op geen van beiden zouden willen stemmen.

 

Een onderzoek van het Pew Research Center heeft gekeken hoe de Amerikaanse kiezer kijkt naar Trump en Clinon, de resultaten waren niet heel positief.

 

Trump

Als voornaamste reden onder Trump-supporters om op hun kandidaat te stemmen kwam niet geheel onverwacht “Hij is geen Clinton” als nummer een uit de bus. Wel 33 procent van de Trump-supporters gaf dit antwoord. De meeste van hen baseren hun steun dus niet op de kwaliteiten van Trump zelf, maar op het feit dat ze Clinton niet uit kunnen staan. Andere redenen om op Trump te stemmen zijn dat hij een politiek buitenstaander is (27%) en zijn beleidsstandpunten (26%). Een van de ondervraagde kiezers gaf aan dat Trump geen carrièrepoliticus is en dus niets verschuldigd is aan andere politici. Hij zou hierdoor vrijer kunnen handelen. Deze meneer was ook van mening dat de ervaringen van Trump in de “echte wereld” iets zijn wat er bij veel carrière politici aan schort.

 

Op de vraag aan Trump-supporters wat hun het meeste zorgen baart aan hun kandidaat kwam Trumps temperament als belangrijkste punt naar voren. 34 procent van hen gaf aan zich zorgen te maken dat zijn temperament en manier van uitdrukken Trump in de problemen zou brengen. Een supporter gaf aan dat Trump zich soms lijkt te gedragen als een klein kind dat alles zal zeggen om te krijgen wat hij wil. Opmerkelijk is daarentegen dat veel Trump supporters hem dit wel lijken te vergeven. Zijn temperament en het beledigen van anderen wordt gezien als onderdeel van zijn rigide overtuigingen en zijn voornemen om alles te zeggen zoals het is.

 

Clinton

Ook in het kamp van Clinton is “Ze is Trump niet” de nummer één reden om op haar te stemmen. 33 procent van haar supporters baseert zijn of haar steun op de afkeer voor Trump. Veel supporters omschreven haar als “het minste van twee kwaden” en “Clinton mag dan slecht zijn, ze is minder slecht voor het land dan Trump”. De ervaring en verwachting dat Clinton dingen gedaan zal krijgen komt op de tweede plaats. Wel 32 procent van de Clinton supporters gaf aan dat dit hun belangrijkste reden is om haar te steunen. Omschrijvingen als “een veteraan”, “krijgt dingen gedaan” en “een vrouw” werden vaak gebruikt door voorstanders van Clinton.

 

Voor Clinton supporters is haar karakter niet zo zeer het grootste probleem, maar haar oneerlijkheid en geheimzinnigheid. 17 procent van de Clinton supporters ziet dit als een probleem. Op de tweede plaats van zwakke punten van Clinton komt haar verleden. Volgens 16 procent van haar supporters heeft ze te veel op het kerfstok. Vooral haar innige banden met Wall Street, de regering van haar man, de Clinton Foundation en natuurlijk haar periode als minister van buitenlandse zaken worden hier vaak genoemd. Clinton zou vooral opener moeten zijn en minder defensief als het aankomst op kritiek.

 

Algemeen

Al met al zullen er weinig Amerikanen echt blij zijn op 9 november. Gevraagd naar wat ze van de verkiezingen vinden gebruiken veel respondenten termen als “gefrustreerd” en “walgelijk”. Maar weinig mensen gaven aan “geïnteresseerd” of “optimistisch” te zijn. Wie er ook president wordt, deze heeft een lange weg te gaan voordat hij of zij echt de president van alle Amerikanen zal zijn.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.