Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Beleidsvisies en moddergooien tijdens AIPAC

Dynph ten Haaf op 22 maart 2016 - Reageren

In de aanloop naar de voorverkiezingen in Idaho, Utah, en Arizona vandaag, spraken Hillary Clinton, Donald Trump, Ted Cruz en John Kasich op de jaarlijkse AIPAC conferentie in Washington DC. Wat is AIPAC, en waarom is het zo belangrijk voor de presidentskandidaten?

 

De American Israel Public Affairs Committee (AIPAC) is een pro-Israël lobbygroep bestaande uit een mix van lobbyisten, politici en public action committees (PACs). De groep is met name gericht op het versterken van de relatie tussen de Verenigde Staten en Israël en het genereren van politieke steun voor Israël op het internationale toneel.

 

AIPAC is een van de meest invloedrijke lobbygroepen in Washington. Met vertegenwoordigers verspreid over het land oefent AIPAC niet alleen invloed uit in Washington zelf, maar ook op staatsniveau. Om een beeld te geven van de hoeveelheid geld en macht die AIPAC binnen de landelijke Israël lobby heeft: in 2015 werd er iets meer dan vier miljoen dollar besteed aan de totale Israël lobby, waarvan 3.388.700 dollar afkomstig was van AIPAC. 

 

In de aanval

Het is deze hoeveelheid geld en de invloed die daarmee gepaard gaat die AIPAC zo belangrijk maakt voor de presidentsverkiezingen. Want hoewel AIPAC zich niet aan een specifieke kandidaat bindt, heeft de groep veel invloed op zijn – overwegend Joodse – donors. Dit kan de kandidaten niet alleen stemmen opleveren door voet aan de grond te krijgen bij Joodse kiezers, maar een pro-Israëlische houding kan zich ook direct laten vertalen in financiële bijdrages voor hun campagne. Volgens de cijfers van Open Source heeft AIPAC in 2016 al meer dan zeven miljoen dollar uitgegeven aan de verkiezingen. 

 

Veel kandidaten grepen hun spreektijd bij AIPAC dan ook aan om hun rivalen aan te vallen op hun Israël beleid en tegelijk hun eigen beleid uiteen te zetten. Zo haalde Cruz direct uit naar Trump, die eerder sommige betwiste gebieden “Palestijns” had genoemd. Cruz sprak zich expliciet uit als pro-Israël, en stelde dat "Palestina sinds 1948 niet heeft bestaan." 

 

Ook Clinton besloot de aanval op Trump te openen. Zij stelde dat om de relatie met Israël naar nieuw niveau te tillen een president nodig is met een sterk plichtsgevoel jegens het land. Niet iemand, haalde ze later uit naar Trump, “die neutraal is op maandag, pro-Israël op dinsdag, en wie weet wat op woensdag.” Ook Clinton sprak haar steun uit voor sterke Amerikaans-Israëlische relaties en zei krachtig dat Amerika's plicht tegenover Israëls veiligheid niet onderhandelbaar was.  

 

Hoewel Trump eerder in de verkiezingsstrijd zijn neutraliteit ten opzichte van Israël had uitgesproken, riep hij zichzelf tijdens de conferentie uit tot “vriend en levenslange supporter van Israël.” Trump greep AIPAC met name aan als kans om te laten zien dat hij diepere beleidskennis heeft. Het was de eerste keer dat hij een voorbereide speech gaf, en zijn focus lag met name op het ontmantelen van de Iran-deal: een geliefd standpunt gezien Iran en Israëls moeilijke relatie in het Midden-Oosten.

 

In tegenstelling tot de rest van de sprekers hield Kasich zich aan zijn gewoonte om andere kandidaten niet aan te vallen. In zijn AIPAC speech richtte hij zich dan ook met name op de Obama administratie en de Iran deal. Ook sprak hij zijn bewondering uit voor de Israëlische politicus en mensenrechtenactivist Natan Sharansky. 

 

November

Hoewel het moddergooien tussen de kandidaten voor politiek vermaak zorgde en hen de kans gaf media-aandacht te genereren voor de voorverkiezingen van vandaag, legden de speeches bij AIPAC ook de nadruk op een andere ontwikkeling. Zowel Trump als Clinton lijken hun blik steeds meer op de algemene verkiezing - en elkaar - te richten, in plaats van op hun partijgenoten. Clinton's aanval op Trump was met name gericht op het benadrukken van haar eigen ervaring in de internationale politiek, en Trump was onkarakteristiek beleefd. Beide kandidaten lijken hun blik nu vooruit te richten, richting november.   

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.