Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Romney en de NAVO-top

Peter van de Kasteelen op 22 mei 2012 - Reageren

Enkele dagen geleden kwamen de acht landen van de G-8 bij elkaar in het presidentiële vakantiecomplex Camp David. Een paar dagen later reisden een deel van deze afgevaardigden door naar Chicago voor de NAVO-top. Kortom het was een druk weekend. Voornamelijk voor Obama, maar ook Mitt Romney heeft niet stil gezeten. Vanaf de zijlijnen heeft hij natuurlijk ook z'n zegje gedaan over de onderwerpen die op deze topconferenties voorbijkwamen. Op 19 mei schreef Romney zelfs een artikel over zijn visie op de NAVO en op welke vlakken hij vindt dat Obama te kort schiet.

 

Romney schrijft in zijn artikel dat de NAVO een belangrijke alliantie is die de vrede in Europa heeft bewaard voor de afgelopen 60 jaar, maar dat de toekomst niet meer zo zeker is. Dit heeft volgens hem alles te maken met de slechte keuzes en het zwakke leiderschap van president Obama. Romney stelt vast dat van de 28 NAVO leden, slechts 3 landen de eis van een defensie budget van minimaal 2% van het bbp vervullen. Maar, zo stelt de Republikein, dit is niets nieuws. Wat wel een nieuwe ontwikkeling betreft is het gebrek aan Amerikaans leiderschap om deze tekortkomingen te rectificeren. Op deze manier zendt de VS de boodschap uit dat ook zij de NAVO helemaal niet belangrijk vinden.

 

Daarnaast kan je het de Europeanen ook niet helemaal kwalijk nemen, als Amerika niet het goede voorbeeld geeft. En wat Obama dan doet, stelt Romney verwonderd vast, is ook het Amerikaanse militaire budget met bijna 1 triljoen dollar verlagen. Dit zou tot gevolg hebben, blijkt uit een citaat van de chairman of the Joint Chiefs of Staff, gen. Martin Dempsey: "we would not any longer be a global power." Romney wijst erop dat veel militair materieel zwaar is verouderd en aan vervanging toe is. Daarna komt hij met een opmerkelijke analyse die het verdient om in zijn geheel geciteerd te worden: “At this moment of both opportunities and perils — an Iranian regime with nuclear ambitions, an unpredictable North Korea, a revanchist Russia, a China spending furiously on its own military, to name but a few of the major challenges looming before us — the NATO alliance must retain the capacity to act.”

 

Dit is opvallend, zegt Foreign Policy Magazine’s Daniel W. Brezner, omdat Iran, Noord-Korea en China helemaal niets te maken hebben met de NAVO, wat in principe een territoriaal gebonden bondgenootschap is. Uiteindelijk zijn de oorlogen in Afghanistan en Irak ook niet vanuit de NAVO begonnen, maar met een Amerikaanse alleingang en een ‘coalition of the willing.’ Daarnaast vindt Brezner dat spreken van een ‘revanchist Russia,’ compleet onrealistisch is en enkel aangeeft dat Romney dichter naar het neoconservatieve kamp toetrekt. Verkiezingstechnisch is het natuurlijk allemaal zo vreemd nog niet. Romney wil de kiezers graag laten weten dat ze omringt zijn door gevaren, Amerika zijn leiderschap- en supermachtsstatus dreigt te verliezen en dat de Europeanen binnen de NAVO Amerika zoals gewoonlijk weer voor alle kosten laten opdraaien. En dit komt uiteraard allemaal door Obama.

 

En hoewel Romney valide issues aanspreekt toont hij toch ook zijn zwakke kanten. Wederom valt hij Europa aan op zwak beleid en parasiteren op Amerika, ook opnieuw wijst hij met een bijna antieke Koude Oorlog retoriek Rusland terecht. Daarnaast is de oplossing voor te weinig bijdragende Europeanen niet een nog meer betalend Amerika, wat Romney lijkt te willen. Interessant is wel dat Mitt zich, na lang op de oppervlakte te blijven wat betreft buitenlandse politiek, nu meer lijkt te willen profileren. Hij kan echter geen kritiek geven op bijvoorbeeld Obama’s Afghanistan beleid, omdat als hij dan daadwerkelijk verkozen zou worden, hij zijn woorden in daden zou moeten omzetten. Tegenover Obama’s (vage) boodschap van hoop lijkt hij een (vage) boodschap van vrees neer te willen zetten. En misschien is dat in deze tijden van crisis electoraal nog helemaal niet zo’n slechte strategie.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.