Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Welk beleid zal Trump nastreven?

Feike Kuipers op 11 november 2016 - Reageren

Nu Trump is verkozen zal hij straks moeten gaan besturen. Geen eenvoudige taak gezien de uitdagingen waar de VS voor staat en de verwachtingen van zijn kiezers. Welk beleid zal Trump als eerste gaan nastreven?

 

Voorafgaande aan de verkiezingen was er weinig aandacht voor welk beleid Trump echt zou willen gaan realiseren. Dit kwam zowel door het soort van campagne dat Trump voerde – heel licht qua beleidsvoorstellen – als de verwachte overwinning van Clinton. Nu Trump president-elect is zal het langzaam maar zeker duidelijk worden wat Trump precies wil gaan bereiken. Ten eerste door de voorkeuren van de mensen die hij om zichzelf heen verzamelt, evenals de meer inhoudelijke speeches die Trump begint te geven.

 

Zo gaf Trump in een speech afgelopen donderdag aan dat hij zich in eerste instantie vooral zal gaan richten op het hervormen van de gezondheidszorg, het aanpakken van illegale immigratie en het creëren van banen. Hoe voortvarend hij zal zijn met het aanpakken van deze onderwerpen zal voornamelijk afhangen van hoe hij verandering kan realiseren: door uitvoerend bevel, in samenwerking met het Republikeinse Congres of tegen de wil in van het Republikeinse Congres.

 

Uitvoerend bevel

Doordat Obama in 2010 de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden verloor en de Republikeinen weigerden samen te werken, heeft Obama veel uitvoerende bevelen moeten gebruiken om het door hem gewenste beleid te realiseren. Uitvoerende bevelen zijn gebaseerd op de bevoegdheden die een president heeft en de speelruimte die het Congres laat in het uitvoeren van wetten. Het probleem met uitvoerende bevelen is dat deze ook makkelijk ongedaan kunnen worden gemaakt. Trump kan alle uitvoerende bevelen van Obama direct ongedaan maken zonder dat hij hierbij het Congres nodig heeft.

 

Zo is het te verwachten dat Trump het bevel van Obama om bepaalde groepen illegale immigranten niet langer uit te zetten zal opschorten. Sterker nog, Trump zal waarschijnlijk de federale ambtenaren opdracht geven om meer tijd, energie en middelen te steken in het handhaven van de immigratiewetgeving. Ook veel van de nieuwe regulatie van de energiesector is door Obama unilateraal gedaan. Trump, een voorstander van he gebruik van kool, gas en olie, zal de energiesector ontdoen van de door Obama opgelegde restricties.

 

Trump in samenwerking met het Republikeinse Congres

Voor de meer complexe zaken zal Trump moeten gaan samenwerken met het Republikeinse Congres. Dit is, zoals Obama al ondervond, niet altijd eenvoudig. De verwachting is dat er een aantal kwesties zijn waarop Trump, Ryan en McConnell in overeenstemming zijn en waar snel actie op kan worden ondernomen. Het belangrijkste onderwerp is zonder twijfel Obamacare. De Republikeinen waren fel tegen dit wetsvoorstel en geen enkele Republikein heeft dan ook vóór gestemd. Trump heeft beloofd het zo snel mogelijk ongedaan te maken. Of dit er snel komt is echter nog maar de vraag. Obamacare is een uitgebreide en complexe wet. De Republikeinen kunnen niet simpelweg Obamacare opschorten, ze zullen met een vervangende wet moeten komen. Dit kost tijd, veel tijd. Zeker omdat verschillen van inzicht onontkoombaar zijn tussen alle leden van het Congres en Trump. Trump kan dus nooit, zoals beloofd, op de eerste dag Obamacare ongedaan maken. Dit zal een proces van weken zo niet maanden worden.

 

Frictie tussen Trump en het Congres

Er zijn ook nog kwesties waar het Congres en Trump anders over denken. Zo wil Trump de economie een kickstart geven door grote investeringen te gaan doen in de infrastructuur. De Amerikaanse bruggen, wegen en sporen zijn in slechte staat en moeten worden gerepareerd of vervangen. Trump heeft meerdere keren beloofd dat hij dit zal gaan realiseren. Het Congres zit hier echter niet op te wachten. In het budget van Ryan is er geen enkele ruimte voor investeringen van de orde die Trump wil. Trump zal dus het gevecht aan moeten met het Congres. Hetzelfde geldt voor de geldende vrijhandelsverdragen en zijn muur met Mexico. Dit zijn allemaal kwesties waar het Republikeinse Congres niet direct op zit te wachten.

 

Het is dus bijna een zekerheid dat Trump lang niet alles zal kunnen realiseren wat hij de afgelopen maanden heeft toegezegd. Hierbij komt ook nog dat een van de belangrijkste kwesties waar Trump veel aandacht aan heeft gegeven, het multiculturele karakter van Amerika, onmogelijk aan te pakken is met wetgeving. Teleurstelling bij zijn kiezers is dus een gegeven. Maar dat gold ook voor Obama in 2008.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.