Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Wat gaat Bill Clinton doen in het Witte Huis

Johran Willegers op 27 juli 2016 - Reageren

Ontzettend slecht voor je imago als eerste vrouwelijke president: dat je man, voormalig president, over je schouder meekijkt. Dat beeld wil het team van Hillary Clinton, mocht ze verkozen worden, uiteraard vermijden. Maar hoe ga je dan wel om met een president, als man van de president?

 

Het lijkt onwaarschijnlijk dat Bill Clinton de handen in de grond steekt en vier jaar in de moestuin van zijn voorganger gaat wroeten. Zijn kennis over het presidentschap, zijn schat aan diplomatieke ervaring en extensieve netwerken vormen een gouden kans, maar ook met risico’s.

 

De adviseurs van Hillary stellen volgens de New York Times dat haar man niet standaard bij kabinetsbesprekingen zit, geen plaats zal nemen in de Situation Room en misschien zelfs geen standaard kantoor krijgt in de West Wing, waar zich tevens het presidentieel kantoor bevindt. 

 

De Clintons zijn nog steeds elkaars meest vertrouwde adviseurs en ook tijdens haar periode als minister van Buitenlandse Zaken benaderde Hillary haar man regelmatig als klankbord. Volgens betrokkenen investeert de voormalig president nu al elke dag extra tijd in het bijhouden van internationale economische ontwikkelingen om zijn vrouw te ondersteunen.

 

Het zal voor de oud-president een grote omslag zijn om zo dicht bij het politieke spel te staan dat hij meester is, maar er geen rol bij in te kunnen nemen. Daarnaast is hij nu nog vrij om te gaan en te staan en kan over het algemeen openlijk spreken. Dit verandert uiteraard wanneer hij First Gentleman wordt. 

 

Voormalige adviseurs en werknemers van de Clintons denken dat Bill zich snel in zijn rol voegt en zal doen wat zijn vrouw van hem verlangt. De campagne heeft nog geen inzicht gegeven of Bill Clinton een formele functie krijgt in de staf van het Witte Huis.

 

Volgens de legio vrienden en adviseurs die voor de Clintons werken of in dienst waren, zou het wijs zijn Bill Clinton in een belangrijke en afgekaderde functie te zetten. Mogelijkheden zijn het leiden van specifieke taskforces bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering, Aidsbestrijding, of de aanpak van wereldwijde armoede. 

 

Eén onderwerp schiet er zeker uit, namelijk die van gezant voor het vredesproces in het Midden-Oosten. Hij geniet in ieder geval enige populariteit bij alle partijen in de conflicten en heeft ervaring met de Oslo-akkoorden tussen Israel en Palestina. 

 

De nadelen van elke hoge functie zijn de mogelijke spanningen die ontstaan tussen kabinetsleden en Bill Clinton over wie welke verantwoordelijkheid mag nemen. Hillary is zich hier ongetwijfeld bewust van als ervaringsdeskundige. Zij leidde als First Lady het initiatief om de gezondheidszorg te hervormen en kwam hierdoor in conflict met het Congres, kabinetsleden en vice-president Al Gore. Hillary kan daarnaast haar eigen man lastig ontslaan gezien de beeldvorming die dit oplevert. Redenen te over om te twijfelen aan een prominente publieke rol voor Bill.

 

De rol van Bill Clinton kan daarom ook vervat worden in minder publieke zaken. Uiteraard niet in de tafelschikkingen voor staatsbanketten (dochter Chelsea neemt hier mogelijk wel een rol in), maar buiten het zicht van de radar het succes van zijn vrouw haar beleid verzekeren en zo bijdragen aan een betekenisvol presidentschap. Informele telefoontjes naar politieke leiders, of verborgen diplomatieke ondersteuning in conflicten gaan allicht tot zijn arsenaal behoren. 

 

Mogelijk wordt na de verkiezingen in het Witte Huis gewaakt over nalatenschap van twee presidentschappen. Bill Clinton zal met zijn ervaring naar buiten toe moeten oppassen. Dit kan snel leiden tot politiek verstrikt raken. Hij kan echter wel intern met zijn kennis er voor zorgen dat het team rondom de president zo sterk mogelijk is en opereert in het belang van het beleid van zijn vrouw. Zo kan hij via derden toch zijn politieke ervaring ten goede laten komen aan Hillary Clinton’s presidentschap. Een spel dat Bill ongetwijfeld in de vingers heeft.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.