Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Wantrouwen in de Amerikaanse politiek

Feike Kuipers op 3 juni 2016 - Reageren

In dit verkiezingsjaar valt het woord outsider met regelmaat. Outsider zijn zou een voordeel zijn; onderdeel van het establishment een nadeel. Dit roept de vraag op: hoe groot is de afkeer voor het politieke establishment in Amerika?

 

Onvrede

Amerikanen zijn duidelijk ontevreden over hoe het gaat met het land. Op de vraag of het de juiste kant op gaat antwoordt 67 procent van de Amerikanen dat dit niet het geval is. Als grote schuldige wordt de politiek aangewezen. De politieke instituties, en dus het establishment dat daar toe behoort, zijn al sinds jaar en dag heel impopulair.

 

Congres

Het Congres wordt vaak gezien als een van de voornaamste oorzaken van waarom het slecht gaat. De parlementen zijn gepolariseerd en de leden van beide huizen luisteren vooral naar lobbyisten in plaats van naar de “gewone” man. De approval ratings van het Congres zijn dan ook niet al te best. Afhankelijk van naar welke peiling gekeken wordt, is de approval rating 9 tot 18 procent, terwijl 60 tot 75 procent van de Amerikanen vindt dat het congres niet goed functioneert. Dat is een historisch dieptepunt. Het congres is altijd al impopulair geweest, maar in de twintigste eeuw was de goedkeuring meestal rond de 40 procent.

 

Als Amerikanen moeten kiezen tussen het Congres of iets ergs of vies dan verliest het Congres opvallend vaak. Amerikanen hebben een hogere dunk van een wortelkanaalbehandeling (56%) dan van hun volksvertegenwoordigers (32%). Ook verkeersopstoppingen (56% tegen 34%), kakkerlakken (45% tegen 43%) en Genghis Khan (41% tegen 37%) zijn populairder dan het Congres. Het Congres is wel populairder dan het ebolavirus (53% tegen 25%) en de Kardashians (49% tegen 36%). Geen cijfers om trots op te zijn.

 

Politieke partijen

Ook het vertrouwen in de twee grote politieke partijen is historisch laag. Maar 12 procent van de Republikeinse stemmers is van mening dat de Republikeinse Partij luistert naar haar stemmers. Bij de Democraten is dit iets beter met 25 procent. Over het gehele electoraat zijn de cijfers nog slechter: maar 8 procent van de mensen heeft vertrouwen in de Republikeinse Partij en 12 procent in de Democratische Partij. Mensen hebben dus niet het idee dat de partijen de problemen gaan oplossen. 

 

Door het lage vertrouwen in de politieke partijen is het aantal mensen dat zich identificeert met een van de twee grote partijen ook flink afgenomen. In het verleden gaf het overgrote gedeelte van de stemmers aan zich met een van de twee grote politieke partijen te identificeren. Mensen identificeerde zichzelf zo sterk met een van de partijen dat partij-identificatie lang als belangrijkste indicator van stemgedrag werd gezien. Vandaag de dag identificeert de grootste groep Amerikaanse stemmers, 44 procent, zich als onafhankelijk. Slechts 31 procent identificeert zich met de Democratische Partij en maar 25 procent met de Republikeinse.

 

Kandidaten

De kandidaten helpen ook niet om het vertrouwen in de politiek te herstellen. Dit worden de eerste verkiezingen, sinds het meten van de approval rating begon in 1984, dat beide kandidaten negatief beginnen. 60 procent van de Amerikaanse stemmers keurt Trump af en 53 procent staat negatief tegenover Clinton. Clinton zou dan de eerste Democraat zijn die met een negatieve approval rating de algemene verkiezingen ingaat. Het kan natuurlijk heel goed dat de negatieve kijk op de politieke instituties een spill-over effect heeft op de kandidaten, maar de kandidaten lijken ook geen positief effect te hebben op de algemene goedkeuring van de politiek.

 

Lichtpuntjes?

Wordt dan iedereen in de politiek veracht? Nee, er zijn uitzonderingen. President Obama heeft een positieve approval rating. Volgens Obama zelf komt dit vooral omdat Trump zo veel op TV is. Qua instituties is het Hooggerechtshof een positieve uitzondering. Alhoewel ook hun cijfers de laatste jaren onder druk staan, houden toch nog steeds veel mensen vertrouwen in het constitutionele hof. Dat mensen vertrouwen hebben in het minst politieke instituut in het politieke systeem is zeer veelzeggend.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.