Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Trumps plannen voor de economie zijn links, rechts en vooral duur

Coen Nij Bijvank op 9 augustus 2016 - Reageren

Gisteren presenteerde Donald Trump zijn plannen voor de Amerikaanse economie. Met zijn voorstellen poogde hij twee groepen te paaien die cruciaal zijn om in november te winnen: traditionele conservatieven en ontevreden arbeiders. Het leverde een palet aan maatregelen op die deels als rechts en deels als links kunnen worden beschouwd, maar vooral erg duur zijn.

 

Het belangrijkste wat Trump voorstelde, en het meest traditioneel Republikeins, was een forse verlaging van de inkomstenbelasting. Hij wil het hoogste tarief verlagen van 40 naar 33 procent, wat vooral gunstig is voor rijke Amerikanen. Verder wel Trump de vennootschapsbelasting, de belasting op bedrijfsinkomsten, verlagen van 35 naar 15 procent. Dat zou het bedrijfsleven een impuls moeten geven. Beide verlagingen zouden ook gunstig moeten zijn voor de gewone arbeider, want, zo is de gedachte, werkgevers houden meer geld over om (hogere) lonen van te betalen. De vraag is of dat echt gaat werken; de meeste economen zijn het erover eens dat deze vorm van ‘trickle-down economics’ nauwelijks ten goede komt aan arbeiders.

 

Protectionisme

Verder wil Trump de erfbelasting afschaffen. Volgens Trump worden arbeiders, die hun hele leven hard gewerkt hebben, daardoor niet nogmaals belast als ze sterven. Maar arme sloebers zullen weinig profijt hebben van de maatregel, want erfenissen tot 5,5 miljoen dollar zijn nu al vrijgesteld van belasting.

 

Een ander voorstel waar vooral de rijken van zouden profiteren, is het fiscaal aftrekbaar maken van de kosten van kinderopvang. Lagere inkomens betalen veel minder federale inkomstenbelasting, dus een aftrekpost levert hen veel minder op.

 

Trump pleitte verder vooral voor minder regels voor het bedrijfsleven. Zo wil hij nieuwe regulering voor de financiële sector, bedoeld om een nieuwe crisis te voorkomen, tegenhouden. Ook wil Trump bedrijven toestaan om op meer plekken naar olie te boren, iets wat Obama poogt te beperken.

 

Trump is minder pro-bedrijfsleven als het aankomt op internationale handel. Hij is juist erg protectionistisch en wil vooral de Amerikaanse markt beschermen en pogen het Amerikaanse handelstekort te verminderen. Hij wil handelsverdragen waar Amerikaanse arbeiders niet van profiteren, heronderhandelen.

 

Ten slotte stelde Trump voor om meer te investeren in infrastructuur. Hij suggereerde een bedrag van “meer dan vijfhonderd miljard.”

 

Wie gaat dat allemaal betalen?

Alle maatregelen kosten veel geld. Ze zijn duidelijk bedoeld om zowel traditionele fiscaal-conservatieve Republikeinen als blue-collar Amerikanen gunstig te stemmen. Echter, vooral rijke families zouden daadwerkelijk profiteren. De maatregelen zou de rijkste één procent procentueel vijftig keer zoveel extra inkomen opleveren als middeninkomens. 

 

Bovendien zou het invoeren van de voorstellen resulteren in minder belastinginkomsten en hogere overheidsuitgaven. Trump zei niet hoe hij dacht dat te gaan bekostigen. Wel zei hij dat de belastingverlagingen zouden leiden tot economische groei, meer welvaart en dus ook tot meer belastinginkomsten. Maar volgens eerste berekeningen zou dat bij lange na niet genoeg zijn om de extra kosten te dekken.

 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.