Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Road map voor de nominatie: primaries

Dynph ten Haaf op 1 februari 2016 - Reageren

Op de nationale partijconventies van zowel de Democraten als de Republikeinen in juli zal besloten worden welke kandidaten de officiële presidentiële nominatie winnen. De voorverkiezingen, die vandaag van start gaan in Iowa, zijn voor een groot deel bepalend voor de uitslag. Maar hoe werkt het systeem rondom de primaries eigenlijk? 

 

Gedelegeerden

De voorverkiezingen zijn een manier voor kiezers om te bepalen wie de presidential nominee wordt voor een bepaalde partij. Het kiezen van de genomineerde gebeurt op basis van het stemmen door afgevaardigden uit elke staat, de gedelegeerden, die gekozen worden in de voorverkiezingen.

 

Er is een grote diversiteit in de manier waarop de voorverkiezingen in verschillende staten georganiseerd wordt, maar de meesten zijn gebaseerd op een methode van een primary election of een caucus – of een combinatie van beiden.

 

Primary

Bij voorverkiezingen op basis van een primary election mogen kiezers direct stemmen op de gedelegeerde die de kandidaat vertegenwoordigt die volgens hen de nominatie verdient. Deze manier van voorverkiezingen wordt, in tegenstelling tot caucuses, georganiseerd door de staat en niet door de partijen zelf. De partijen stellen echter wel de regels op.

 

Er zijn drie verschillende soorten primaries: open, gesloten, en semi-gesloten, die bepalen wie in aanmerking komt om te stemmen. In een gesloten primary kan een kiezer alleen stemmen op een kandidaat van de partij waar hij of zij formeel geregistreerd is. Dit betekent dat een kiezer geregistreerd als Democraat enkel zijn stem kan uitbrengen op een Democratische kandidaat, en vice versa voor de Republikeinen. In een open primary daarentegen kan de kiezer stemmen ongeacht zijn affiliatie met een bepaalde partij. Er mag dan wel in slechts één primary gestemd worden. In een vorm van de semi-gesloten primary mag net als in de gesloten primary gestemd worden door geregistreerde kiezers, maar ook door ongeregistreerde kiezers. New Hampshire, waar op 9 februari gestemd zal worden, hanteert een semi-gesloten vorm van primaries.  

 

Zoals eerder genoemd gebruiken sommige staten een combinatie van een primary en een caucus. In dit systeem geeft de primary vaak een indicatie van de publieke opinie, maar is niet per definitie bindend voor het verdelen van de gedelegeerden; dat gebeurt vervolgens op basis van een caucus.   

 

Caucus

Caucuses zijn lokale politieke evenementen direct georganiseerd door de partijen zelf. Stemmen gebeurt met de voeten: iedereen gaat naar de hoek van de kandidaat van zijn of haar keuze. Hier worden op basis van het aantal stemmen op een bepaalde kandidaat gedelegeerden gekozen die de kiezers vertegenwoordigen op staats- of landelijk niveau. De gedelegeerden zijn doorgaans, maar niet altijd, verbonden aan het stemmen op een specifieke kandidaat. De caucus is een gelaagde en meer indirecte manier van kiezen dan een primary en de precieze regels waar de gedelegeerden volgens worden gekozen zijn partij-afhankelijk.

 

Verdeling: proportionele representatie vs. winner-takes-all

De manier van het verdelen van de gedelegeerden over de presidentiele kandidaten verschilt per partij en per staat. De Democraten gebruiken een systeem van proportionele representatie. Hier is de verdeling van de gedelegeerden gebaseerd op de stemmen van de caucus of het aantal stemmen dat een kandidaat heeft behaald in de primaries.

 

Bij de Republikeinen bepaalt de staat hoe de verdeling van de gedelegeerden plaatsvindt. Dit kan ofwel gebeuren via proportionele representatie, of via een systeem van winner-takes-all. Bij een winner-takes-all systeem worden alle gedelegeerden van een staat toegewezen aan de kandidaat met de meeste stemmen.

 

Iowa

Iowa hanteert een uitgebreid caucus systeem: in 1681 kiesdistricten worden via de caucuses afgevaardigden verkozen voor de 99 counties, die op hun beurt weer afgevaardigden kiezen voor de staats-conventies, en die daaropvolgend weer voor de nationale conventies.

 

De eerste voorverkiezingen vandaag zijn belangrijk voor het verdere verloop van de verkiezingen. Niet alleen is de uitslag van de Iowa caucus bepalend voor een indicatie van welke kandidaten van beide partijen kans maken op de presidentiele nominatie, maar het zal ook aangeven welke kandidaten het onderspit delven. 

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.