Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Opinie: "Meer overheid leidt tot minder samenleving"

Anton Kuijntjes op 6 oktober 2012 - Reageren (2)

Het moest maar eens afgelopen zijn met het dedain waarmee Nederlands spreken over de republikeinen, betoogt Anton Kuijntjens. 

 

In een land als het onze wat al decennia lang gepamperd is door een – weliswaar peperduur - sociaal stelsel waarbij zelfs een zwerfhond nog niet omkomt van ellende, is het steeds moeilijker om voor te stellen waarom zo ongeveer de helft van de Amerikanen (soms valt het de ene kant uit, dan weer de andere) nog steeds niet inziet dat Obama toch echt het meest redelijke is. Commentatoren overschreeuwen elkaar om Republikeinen – volkomen onterecht - weg te zetten als gekkies die alleen maar ‘ikke ikke ikke en de rest kan stikke’ voorstaan.

 

Paul Witteman zei tijdens de voorverkiezingen van de Republikeinen in zijn programma nog tegen een aantal studenten die in Amerika waren geweest om te campaignen voor Mitt Romney: “Maar als je toch ook maar een klein beetje sociaal danwel liberaal bent, kun je toch onmogelijk ook maar enige sympathie voor die man voelen?” De afschuw voor Romney spatte er vanaf. Let wel: Witteman had het hier niet over Romney zijn ideeën, maar over Romney zelf.

 

Het geeft alleen maar aan dat Amerika en Europa op geen enkele manier met elkaar te vergelijken zijn. Wij weten inmiddels niet beter dan dat we belasting moeten betalen zodat de overheid allerhande dingen kan regelen die goed zouden zijn voor de gemeenschap. Mocht er iemand gevonden worden die daar zijn bedenkingen bij plaatst, kijken we zo iemand vol ongeloof aan. ‘Dat het nog bestaat!’ Maar ook al willen we graag doen geloven dat we in Europa allemaal zo denken als in Nederland; dat is absoluut niet zo. In Hongarije is de common sense dat je er alles aan doet om belasting te ontduiken. Mensen geven elkaar tips, zoals wij elkaar hier een goed restaurant tippen. Griekenland zou nooit zo in de problemen zijn gekomen als men daar dezelfde discipline en bereidwilligheid had wat betreft belasting betalen als hier in Nederland. En zo kun je het rijtje nog wel even aanvullen.

 

Een sociaal stelsel is in theorie een prachtig systeem. Waar vroeger de kerk zorg droeg voor de ‘zwakkeren van de samenleving’ is met de ontkerkelijking van de samenleving die taak meer en meer bij de overheid komen te liggen. Investeren in je sociale omgeving is niet langer nodig, want de overheid zorgt toch wel voor je. En die vraagt, in tegenstelling tot je sociale omgeving, geen tegenprestatie. Sterker nog, zelfs een simpel dankjewel is niet nodig. Het misbruik van het sociaal stelsel is dan ook – logisch - immens.

 

Meer en meer zijn we individualistischer geworden. En zijn we dat kunnen worden.

 

Meer en meer hebben we de overheid nodig. En is die er ook voor ons.

 

De Republikeinen geloven dat niet het individualistischer worden van de mensen een reden is om meer overheid te maken, maar zijn er van overtuigd dat juist het faciliteren van zo’n overheid leidt tot een samenleving die meer en meer zich enkel nog bekommert om zichzelf. En de overheid voor ons allen. Een samenleving is echter meer dan een hoop individuen bij elkaar met de overheid als pater familias. Daarin moet je samenleven. Met elkaar.

Zorgen voor hen die niet kunnen, maar ook: berispen, zij die niet willen.

 

Wie meer overheid faciliteert, creëert minder samenleving en meer individualisme. Het is maar wat je sociaal noemt.

 

@antonkuijntjes – groot voorstander van een overheid die zich beperkt tot VOVO: Veiligheid, Onderwijs, Volkshuisvesting en Onderhoud.

Reacties (2)

bouckaert sebastiaan op 6 oktober 2012 19:11:

Waar haalt u het in hemelsnaam dat de overheid niets terugvraag in ruil voor zorg? Wat u in de laatste zin van uw voorlaatste alinea schrijft, is in de meeste Europese landen toch een evidentie?

Maar dan is de vraag: hoe ga je die zorg organiseren? Er is, tot op heden, nog geen enkel model wat ondanks het misbruik efficiënter werkt dan een verplichte ziekteverzekering zoals het 'poldermodel' wat ook in mijn land (ik schrijf vanuit België) bestaat. Efficiënt omdat mensen verplichten bij te dragen aan een collectieve spaarpot voor als het mis gaat, de enige manier is waarop het systeem werkt. Een beetje zoals verkeerswetgeving die enkel operationeel is wanneer je mensen nu eenmaal verplicht om voor rood licht te stoppen.

 

Een private zorgverzekering (kijk wat er in Nederland steeds meer saat te gebeuren, en ook naar de VS) maakt nu eenmaal dat er mensen uit de boot zullen vallen. Nu, tenzij je deze mensen voor de stoep van het hospitaal laat creperen, ga je toch ook in hun geval aan eerstelijns zorg doen. Gelukkig zijn we ondertussen toch zo humaan geworden na 1789 en later de Universele Rechten van de Mens dat we niemand nog laten doodgaan omdat hij/zij haar (private) bijdrage niet eheft betaald.  Maar de kosten die dat met zich meebrengt, worden opnieuw op de overheid verhaald, en lopen al snel hoger op dan kosten van misbruik bij een collectieve overheidsziektezorg.

Daarom alleen al is een door de overheid georganiserde sociale zekerheid het meest efficiënt. Er zijn natuurlijk nog veel ideologisch geïnspireerde redenen.

Het is teken des tijds, maar een grote misvatting, er a priori van uit te gaan dat 'overheid' en 'efficïentie' twee onverzoenbare begrippen zijn, en om dan terug met Amerika te eindigen: gelukkig gaan steeds meer mensen dat inzien

Jasper op 6 oktober 2012 19:46:

Tot zover de theorie. De praktijk is echter dat als de Republikeinen zelf aan de macht zijn ze mooie voornemens als 'small government' alsook 'balanced budget' nooit tot uitvoering brengen. De laatste die een poging gedaan heeft is Eisenhower. Onder Bush jr nog is er weer een bureaucratisch monster gecreëerd genaamd Homeland Security.

 

Verder is de partij sinds de jaren zeventig in de greep gekomen van religieus extremisme waar ze bij de SGP nog een puntje aan kunnen zuigen. Op federaal niveau krijgen de zeloten weinig gedaan, maar de ontwikkelingen die in sommige staten plaatsvinden zijn verontrustend te noemen. Daar misbruiken Republikeinse politici de overheid om hun normen en waarden aan anderen op te leggen.

 

Beide punten worden niet door auteur genoemd, terwijl ze denk ik wel samenhangen met de afkeer van de GOP hier in Europa.

 

De meeste Nederlanders snappen niet waar het anti-overheidsdenken en religieus fanatisme vandaan komen. Dit geldt ook voor de meeste journalisten. Blijkbaar zijn ze niet geïnteresseerd in de geschiedenis van de VS. Dit is zeer betreurenswaardig. Ik denk alleen niet dat als dit verandert de houding t.o.v. de Republikeinen zal veranderen. Daarvoor staan ze te ver van onze denkwereld af. In ieder geval wel voor mij.