Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Kan President Romney over zín eigen schaduw heenstappen?

Coen Nij Bijvank op 31 oktober 2012 - Reageren

In Nederlands is het de PvdA en de VVD gelukt. Ze hebben een akkoord gepresenteerd dat linkse en rechtse belangen verenigd. In de V.S. raken de Democraten en Republikeinen juist steeds verder gepolariseerd. De twee partijen gunnen elkaar geen enkele overwinning, wat regelmatig zorgt voor een patstelling in het Congres. De belofte van Romney om met “goede Democraten” te gaan samenwerken als hij en Paul Ryan het Witte Huis hebben veroverd is dan ook erg ambitieus en eigenlijk bij voorbaat al onmogelijk.

 

Vooral de beloftes wat betreft nieuw beleid die Romney tijdens de campagne richting zijn achterban maakt, maken dat een efficiënte bipartisan samenwerking onder een Republikeins presidentschap nu al onmogelijk lijkt.

 

Afschaffen Obamacare

De belofte waar Romney tijdens z’n campagne de meeste nadruk op heeft gelegd, is het intrekken van Obama’s hervormingen van de gezondheidszorg en het zorgverzekeringstelsel. Mocht Romney president worden, kan hij er niet onder uit om echt wat aan Obamacare te doen. Helaas zal dat de spanningen tussen de Democraten en Republikeinen flink vergroten.

 

Democraten zullen er alles aan doen om te voorkomen dat Obamacare, waar ze jarenlang voor gestreden hebben, weer ingetrokken wordt. Waarschijnlijk zal de Senaat onder Democratische controle blijven (New York Times’ Nate Silver voorspelt met 90 procent zekerheid dat de Democraten de meerderheid zullen houden), en een eventuele wet die Obamacare intrekt zal de Senaat hoogstwaarschijnlijk niet overleven.

 

Minder belastingen, minder uitgaven

Traditioneel zijn de Democraten het oneens met de Republikein over de rol en grootte van de overheid. Romney’s plannen benadrukken dat gegeven. Waar Obama de economische probeert op te lossen met veel overheidsingrijpen, extra investeringen, stimuleringsplannen, en hogere belastingen voor de rijken, denkt Romney de crisis te kunnen bestrijden met het verlagen van belastingen en met het snijden in overheidsuitgaven.

 

Het maken van een sluitend budget zal hoogstwaarschijnlijk zorgen voor felle en langdurige discussies tussen de twee partijen. In het verleden duurde het maken van een budget soms zo lang dat overheidsdiensten tot stilstand kwamen doordat er simpelweg geen geld meer voor was. Deze government shutdowns zijn onvermijdelijk als Romney zijn conservatieve budgetplannen per se door wil drukken en de Democraten hier niet in mee willen gaan.

 

Paul Ryan

Vicepresident Paul Ryan maakt het er allemaal niet veel beter op. Waar Romney door veel Amerikanen nog als moderate wordt gezien, staat Ryan juist bekend als zeel conservatief op fiscaal gebied. Romney’s opmerking dat Ryan graag met Democraten samenwerkt, zorgde dan ook voor veel opgetrokken wenkbrauwen bij Democraten.

 

Als voorzitter van het budgetcomité van het Huis van Afgevaardigden is Ryan voor het terugdringen van het begrotingstekort en voor beperkingen van de belastingen, met name voor bedrijven. Zijn budgetvoorstel werd als zeer conservatief gezien. Het voorstel werd omarmd door Republikeinen, maar verafschuwd door Democraten. Zo zei een Democratische Afgevaardigde dat “zoveel als Republikeinen Obamacare haten, zoveel haten Democraten het Ryan-budget.”

 

Echte samenwerking is een utopie

Momenteel is het wetgevende proces in het Congres al zeer traag. Democraten en Republikeinen werken zelden tot nooit samen. De plannen die Romney heeft zouden het verschil tussen de twee partijen nog eens flink vergroten, wat samenwerking “across the border” alleen maar moeilijker maakt.

 

Waar de VVD en de PvdA hun eigen belangen ondergeschikt wisten te maken aan het belang van een snelle formatie en een efficiënte samenwerking, wordt het voor President Romney erg moeilijk om – in mooi Nederlands polderjargon – over z’n eigen schaduw heen te stappen en de patstelling in het Congres te doorbreken.  

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.