Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

It's here, and it's not going to disappear: Stemfraude in de VS

Webmaster op 3 oktober 2012 - Reageren

Een rechter in Pennsylvania heeft vandaag besloten dat de voorgestelde Voter-ID wet in de staat niet zal worden nageleefd, omdat voor bepaalde groepen het stemmen onmogelijk wordt gemaakt. Op het eerste oog kan dit worden gezien als een overwinning voor de Democratische Partij, maar eigenlijk lost geen van de partijen stemfraude echt op.      

                                                                                                                  
Pennsylvania is één van de zeventien staten waar controversiële wetgeving om stemfraude tegen te gaan is ingevoerd. En net als in veel andere staten was hier een oordeel van een rechter nodig om de conflicten (tijdelijk) op te lossen. De wetten in kwestie zijn vooral Voter-ID eisen, waardoor mensen niet meer kunnen stemmen als ze geen legitimatiebewijs met foto bezitten. Andere wetten beperken het aantal dagen dat het stembureau open is, of introduceren nieuwe regels wat betreft vroeg stemmen, of het stemmen in een andere staat. In dertien van de zeventien staten is een Republikeinse Gouverneur aan de macht, en het officiële standpunt van deze partij is dat deze wetten ervoor zouden moeten zorgen dat stemfraude wordt verminderd.                                                 
                                                              

De Democratische partij is het hier niet mee eens, en zij wijzen op het feit dat de meeste maatregelen tegen stemfraude Amerikaanse minderheden onevenredig hard raken. Bijvoorbeeld: de eis voor een identiteitskaart met foto lijkt niet zo gek, maar in de praktijk zijn het vaak arme Amerikanen, zwarte Amerikanen en latino’s die hierdoor niet kunnen stemmen. Dit zijn juist bevolkingsgroepen die in grote getale op de Democraten stemmen, waardoor een bitter partijgericht gevecht is ontstaan rondom het tegengaan van stemfraude.

Democraten beargumenteren dat stemfraude vrijwel niet voorkomt, en dat daarom de wetten totaal niet nodig zijn. Dat is een twijfelachtige stelling, want het is nogal logisch dat succesvolle fraude onopgemerkt zal plaatsvinden. Er zijn bovendien vele voorbeelden van individuele gevallen van stemfraude: In het verleden zijn er mensen gepaaid met eten, drank en geld om op een bepaalde kandidaat te stemmen, of om juist niet te stemmen. Ook het invullen van stembiljetten van overleden mensen is een bekende bezigheid van fraudeurs.

Op het moment bevind ik mij in St. Louis, Missouri, een stad die grotendeels zwart en zwaar democratisch is. Ook hier vindt stemfraude plaats, vooral door het uitbrengen van vele “vroege stemmen.” Het is namelijk zo dat deze stemmen minder goed gecontroleerd worden door de verkiezinginstanties, en daardoor kunnen enkele fraudeurs stemmen uitbrengen voor honderden mensen. In 2010 kwamen bijvoorbeeld in 15 counties meer stemmen binnen dan dat er stemgerechtigden woonden. Professor in Politieke Wetenschappen aan de Universiteit van St. Louis Ken Warren meent dat dit maar een topje van de ijsberg is, en heeft met eigen ogen meer bewijs gezien van stemfraude in de stad. Hij grapt dat "er zels een spreekwoord is overgewaaid uit het nabijgelegen Chicago dat nu ook in St. Louis wordt gebruikt: “Vote Early, and Vote Often.”

Stemfraude is vooral effectief op lokaal niveau. Zo stapte er onlangs nog een Democratisch Statenlid uit Arkansas genaamd Hudson Hallum op, nadat hij zijn verkiezing won door 80 procent van de vroeg uitgebrachte stemmen te ontvangen. Al snel bleek dat hij deze stemmen had verkregen door het uitdelen van vodka, shotglaasjes whiskey, geld en een diner met kip. Dit soort verhalen zijn eerder grappig dan serieus, en het opkopen van een landelijke verkiezing is uiteraard andere koek.

 

De Republikeinse kant van het verhaal mag dan nobel klinken (‘Weg met stemfraude’), in de praktijk zijn de Republikeinse wetgevers ook niet altijd eerlijk. Als het tegengaan van stemfraude zo belangrijk is, hoe kan het zo zijn dat er in sommige staten helemaal niks gedaan wordt om minderheden zonder foto-ID te helpen er eentje te bemachtigen? Is het puur toeval dat Republikeinen in Florida de stembureaus op zondag wilden sluiten, precies de dag waarop veel zwarte mensen door hun kerkcongregaties naar het stemhokje worden gebracht? Nee, ook de Republikeinen zijn niet heilig in dit verhaal, want veel van de nieuwe wetten rieken naar het onderdrukken van potentiële stemmen voor de Democraten.

 

Het feit dat beide partijen in verband kunnen worden gebracht met bepaalde vormen van stemfraude maakt het dichten van gaten in de wet nogal gecompliceerd. Het wordt nog gecompliceerder als één van de partijen probeert deze gaten te dichten, maar er tegelijkertijd ook nog voordeel uit tracht te halen. Stemfraude wordt niet aangepakt door een eenzijdige aanpak; beide partijen, op lokaal, regionaal en nationaal niveau, zullen moeten samenwerken. De kans dat dit gebeurt is nihil, want politiek blijft politiek: Of het nou wat glaasjes whisky kost, of uitspraken in het hooggerechtshof... in the end, it's only the victory that counts.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.