Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Een demografische 'realignment'

Feike Kuipers op 26 oktober 2016 - Reageren

Mits er geen hele vreemde dingen gebeuren zal Trump hoogst waarschijnlijk de verkiezingen niet gaan winnen. De manier waarop Trump zijn campagne heeft aangepakt zal echter wel effect hebben op de samenstelling van de Republikeinse en Democratische Partij. De Republikeinse Partij lijkt namelijk nog blanker, ouder en minder hoog opgeleid te zijn geworden tijdens deze verkiezingsrace.

 

De twee grote Amerikaanse partijen zijn eigenlijk brede coalities van verschillende electorale groepen. Het meerderheidssysteem forceert deze groepen samen te werken om hun kandidaat verkozen te krijgen. De verschillende groepen binnen de partij hebben echter hun eigen belangen en soms loopt zo’n samenwerking dan ook stuk. Dan vindt er een zogenaamde ‘realignment’ plaats en stapt een groep meestal over naar de andere grote partij. Zo stapte de gekleurde stem in de jaren twintig over van de Republikeinse Partij naar de Democraten en bewogen de conservatieve, blanke stemmers in het Zuiden zich in tegenovergestelde richting vanwege de Civil Rights wetgeving van de jaren zestig.

 

De coalities waar de partijen zich op het ogenblik op baseren zijn grotendeels in 2008 ontstaan. Obama won toen het presidentschap met een coalitie die voornamelijk bestond uit jongeren, vrouwen en minderheden. De Republikeinse kiezer was over het algemeen blank, mannelijk en wat ouder. Deze coalities lijken dit jaar stand te houden maar er ontwikkelt zich nog een scherpe scheidslijn tussen de partijen: opleidingsniveau.

 

De Obama Coalitie in 2016

De belangrijkste en meest loyale groep in de Obama coalitie zijn de minderheden. De zwarte, latino en Aziatische stem was de afgelopen jaren in grote mate voor Obama. Bijna 90 procent van de Afro-Amerikanen stemde in 2008 Democratisch en dit lijkt dit jaar niet anders te zijn. Ook Latino’s stemmen overwegend Democratisch. Zo’n 63 procent van hen stemde op Obama en zal nu op Clinton stemmen. De Aziatische Amerikanen stemmen steeds meer Democratisch. Stemde in 2008 nog 61 procent op de Democraten, dit jaar lijkt dat rond de 66 procent te worden. De minderheden nemen bovendien in aantal toe en worden steeds politiek actiever. Deze demografische veranderingen zijn duidelijk in het voordeel van de Democraten.

 

De Democratische Partij wordt relatief ook steeds jonger. Waar de Republikeinse Partij een aantal decennia geleden nog jonger was dan de Democratische Partij is het nu omgedraaid. In 1992 was nog 61 procent van de Republikeinse stemmers onder de vijftig. Dit jaar zal rond de zestig procent van de Republikeinse stemmers juist ouder dan vijftig zijn. Democraten worden ook ouder, maar minder snel. Het gat tussen de Democraten en de Republikeinen als het om jonge stemmers gaat wordt ook snel groter. Dit jaar zal het verschil naar alle waarschijnlijkheid zo’n 25 procentpunten in het voordeel van de Democraten bedragen.

 

Educatie

Net zoals in veel landen is ook in Amerika het opleidingsniveau in de afgelopen decennia hard gestegen. Meer en meer Amerikanen vinden de weg naar de universiteit. Meer dan een derde van de Amerikanen is nu hoogopgeleid. Lang was opleidingsniveau geen belangrijke voorspeller van stemgedrag: een religieuze blanke Amerikaanse man stemde voornamelijk Republikeins, ongeacht zijn opleidingsniveau. Dit jaar kwam hier, waarschijnlijk mede door de campagne van Trump, verandering in. Hoogopgeleide kiezers, ongeacht hun geslacht, geloof of etniciteit, stapten massaal over naar de Democraten. Waar Mitt Romney Obama nog versloeg met veertien procentpunten verschil onder blanke Amerikanen met een hogere opleiding, verliest Trump nu met vijftien procentpunten onder de zelfde groep. Dit is een omkering van bijna dertig procentpunten in vier jaar. Ongekend veel.

 

Trump heeft dit verlies enigszins weten te compenseren door een nog groter deel van de blanke stem zonder hogere opleiding aan zich te binden. De Democraten raken dus hun binding met de arbeidersklasse langzaam maar zeker kwijt en richten zich nu meer op de profesionele middenklasse. Hoe en wie er in de toekomst op de gedesillusioneerde groep laagopgeleide stemmers gaat inspelen wordt afwachten, maar dat dit belangrijk zal zijn voor de toekomst van het Amerikaanse politieke bestel is duidelijk.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.