Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Verwachtingen rond de verkiezingsopkomst

Daniel Leseman op 3 november 2016 - Reageren (1)

'Ga naar buiten en stem op 8 November,' dat is de boodschap van zowel Donald Trump als Hillary Clinton. Beide kandidaten roepen de Amerikaanse burgers op om volgende week hun stemrecht te gebruiken. De opkomst wat betreft het vervroegd stemmen ligt deze verkiezingen in ieder geval al een stuk hoger dan in 2012. Wat zijn de verwachtingen rondom het opkomstpercentage? En welke rol spelen etnische minderheden in het behalen van de overwinning? 

 

De verwachtingen

De huidige verkiezingen leven meer onder de Amerikaanse bevolking dan de voorgaande. Uit een onderzoek van PEW Research Center is gebleken dat Amerikaanse burgers vaker het nieuws over de kandidaten volgen en meer geïnteresseerd zijn in de politiek dan vier jaar geleden. Daarnaast bleek dat er veel minder tevredenheid is over de kandidaten. Slechts 40 procent van de stemgerechtigden is tevreden over de kandidaten. In 2012 bedroeg dit percentage nog 56 procent. Op basis van deze verhoogde interesse van burgers in de verkiezingen zou er gesteld kunnen worden dat de opkomst van deze verkiezingen hoger zal komen te liggen dan vier jaar geleden. Naar schatting zullen de opkomstpercentages stijgen van 58 procent in 2012 naar tussen de 60 en 70 procent in 2016. 

 

De kandidaten willen een zo groot mogelijke opkomst en benadrukken aan hun electoraat dat ze niet te veel naar de peilingen moeten kijken, maar gewoon moeten gaan stemmen. Als stemmers te veel naar peilingen gaan kijken zouden er psychologische effecten mee kunnen gaan spelen. Indien een kandidaat ver achter staat kan het pessimisme ervoor zorgen dat mensen niet gaan stemmen, maar als een kandidaat ver voor staat, kunnen stemmers te optimistisch worden en besluiten om niet te gaan stemmen omdat hun kandidaat toch al voorstaat. Zo zei Trump gisteren in een speech: 'Geloof de peilingen niet, ga gewoon stemmen. Doe net alsof we achterstaan.'

 

De rol van etnische minderheden

Hillary Clinton doet het zoals bekend beter bij de etnische minderheden dan Donald Trump, die het op zijn beurt weer beter doet bij blanke kiezers. Over de stem van de Afro-Amerikaanse bevolking zal Clinton zich echter toch enige zorgen maken. De opkomst van Afro-Amerikanen onder vroege kiezers lag lager dan voorgaande jaren. President Obama maakt zich zorgen over de opkomst en noemde de Afro-Amerikaanse stem ‘niet zo sterk als hij hoort te zijn.’ Als deze negatieve trend zich doorzet, zal de opkomst van Afro-Amerikaanse stemmers op verkiezingsdag ook relatief lager uitpakken, terwijl juist deze bevolkingsgroep een grote rol had in de overwinningen van Obama in 2008 en 2012, vooral in de kantelstaten Florida en Ohio.

 

Onder Latijns-Amerikaanse kiezers is er geen sprake van dergelijke problemen. De verwachting is dat bij deze groep de opkomst juist hoger zal liggen dan bij de vorige verkiezingen. In 2012 lag de opkomst op 11.2 miljoen stemmers. De verwachting is dat de opkomst nu tussen de 13.1 en 14.7 miljoen komt te liggen. Liefst 79 procent hiervan zal op Clinton gaan stemmen en slechts 18 procent op Trump. Deze verwachte resultaten geven Clinton zelfs een hoger percentage dan Obama in 2012, die 71 procent van de Latijns-Amerikaanse stemmers kreeg. Dat soort percentage kunnen haar achterstand bij de Afro-Amerikaanse kiezer enigzins compenseren. 

Reactie (1)

Ajtak op 4 november 2016 00:20:

Hoe geloofwaardig is Amerika nog als er een vrouw president  zou worden ?