Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

De aantrekkingskracht van Trump

Feike Kuipers op 3 maart 2016 - Reageren

Na de overweldigende overwinning op Super Tuesday voor Trump zijn de Republikeinen, voor zover ze dat nog niet waren, echt in paniek. Het Republikeinse establishment moet zich verenigen achter een kandidaat. Er wordt zelfs gefluisterd over een conservatieve derde kandidaat als Trump de voorverkiezingen inderdaad wint. Maar hoe heeft Trump de Republikeinse Partij zo snel kunnen overnemen?

 

De Republikeinse Strategie

Sinds de jaren zeventig is de ‘backlash–verzet–strategie’ een belangrijk onderdeel van de Republikeinse strategie geweest. De backlash strategie houdt in dat er wordt gehamerd op de liberale waarden die langzaam maar zeker de Amerikaanse samenleving zouden ondermijnen. Het abortus vraagstuk is lang een favoriet onderwerp geweest, maar ook de welvaartsstaat, homo’s in het algemeen en het homohuwelijk, het verbod op bidden op school en de amorele waarden van Hollywood zijn vaak gebruikt als onderwerp. Deze niet Amerikaanse waarden worden, uiteraard, verspreid door het liberale Washington, de liberale media en het liberale Hollywood. Door deze onderwerpen naar voren te schuiven tijdens verkiezingen kon de Republikeinse Partij een deel van het electoraat aan zich binden dat niet direct warm liep voor de andere dominante boodschap van de Republikeinen: economisch liberalisme. Het mooie van deze onderwerpen is dat ze onuitputtelijk zijn: het bidden op school is nog steeds verboden, het homohuwelijk toegestaan en abortus is niet verboden. Dit terwijl de Republikeinen wel jarenlang een meerderheid hebben gehad in Washington. Of de Republikeinen dergelijke kwesties wel willen beslechten valt dan ook te betwijfelen. Zolang deze onderwerpen op de agenda staan heeft de Republikeinse Partij machtige middelen om verkiezingen mee te winnen.

 

Trump breidt de backlash uit

Hoe heeft Trump nu de Republikeinse Partij overgenomen? Door dezelfde backlash strategie te gebruiken maar het verzet uit te breiden met een economisch populistische boodschap richting Wall Street en hun hulpjes in Washington. De hulpjes in Washington zijn de Democratische én de Republikeinse politici. Trump gebruikt dus de backlash strategie tegen het Republikeinse establishment zelf. Een klassiek gevalletje van een revolutie die haar eigen kinderen opeet. De Republikeinen die zo lang hebben geprofiteerd van het ageren tegen alles wat liberaal is worden nu politiek vermorzeld door Trump die ageert tegen liberalen en hun zelf. Dat Trumps boodschap zo succesvol is komt niet als een verrassing. In Europa hebben we deze strategie vaker succes zien hebben. Een Wilders is cultureel conservatief, maar economisch links. Trump doet hetzelfde in de VS. Hij mag dan cultureel niet zo conservatief zijn als Cruz, maar zijn economisch populistische boodschap van protectionisme, goedkopere medicijnen, geen kortingen op Social Security en Medicare en minder hoge lonen voor al die “nietsnutten” op Wall Street resoneert heel goed bij de steeds groter wordende groep economisch kwetsbare Amerikanen. Waar veel Amerikanen sinds de Tweede Wereldoorlog gewend zijn dat hun inkomen per jaar standaard toenam is dit geen vanzelfsprekendheid meer in de laatste jaren. Veel goed betaalde banen zijn verdwenen en nieuwe banen vragen of om een hoge opleiding of betalen heel slecht. Een deel van Amerika voelt zich dus zowel cultureel als economisch bedreigd.

 

Voor deze groep Amerikanen is de populistische, en soms nationalistische, boodschap van Trump best aantrekkelijk. Trump is een winnaar en zal van iedereen weer winnaars maken. Het “oude” Amerika zal weer terugkeren. Deze boodschap heeft Trump vervolgens geperfectioneerd. Zowel inhoudelijk als in consistentie. Inhoudelijk maakt het Trump niet uit wie hij moet aanvallen. Zolang de mensen het maar als een probleem zien zal Trump het agressief aanpakken. Ook als dit Republikeinen zijn of de rijke donoren van de Republikeinse Partij. Trump verkondigt deze boodschap ook onophoudelijk. Qua beleid mag Trump dan geheel inconsistent zijn, hij draait er flink op los. Maar de boodschap is altijd hetzelfde: zij die Amerika hebben ondermijnd zullen er voor boeten als hij eenmaal president is. Hij, en niemand anders, kan dit doen. Ongeacht het onderwerp is dat Trump zijn boodschap. En als je het maar vaak genoeg herhaalt, waarbij de media ook een handje helpt, dan blijkt dat mensen dit vanzelf gaan geloven.

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.