Home Over VerkiezingenVS.comMeedoen?Huisregels

Clinton is er klaar mee, Amerika nog niet

Bob Vek op 11 maart 2016 - Reageren (1)

Afgelopen zondag nog geloofde Hillary Clinton dat de controverse rond het gebruik van haar persoonlijke emailadres op zijn einde liep. Nog geen halve week later laaide de discussie echter alweer op.

 

De verwijten

Tijdens het debat met tegenstander Bernie Sanders woensdagavond kreeg de voormalig minister van Buitenlandse Zaken wederom kritiek te verduren en werd haar door debatleider Jorge Ramos de vraag voorgelegd of zij zich zou terugtrekken bij een eventuele vervolging. Haar antwoord liet aan duidelijkheid niets te wensen over: “Oh, for goodness, dat gaat niet gebeuren. Ik ga die vraag niet eens beantwoorden.”

 

Clinton wierp tegen de verwijten in dat haar handelen was toegestaan en dat de classificering van haar emails het resultaat was van buitensporige geheimzinnigheid binnen overheidsgelederen. Ramos’ bewering dat Clinton haar medewerkers van het ministerie in 2011 juist persoonlijk instrueerde om uit veiligheidsoverwegingen officiële accounts te gebruiken, gaat voorbij aan het feit dat zulke berichten nu eenmaal met haar naam worden ondertekend.

 

Clinton trok zondag ook het met veel rompslomp en onduidelijkheid gepaard gaande retroactief classificeren van documenten die in de oorsprong geen veiligheidspredikaat meekregen in twijfel. Van de om en nabij 30.000 werkgerelateerde emails van Clinton die nu zijn geopenbaard, zijn er iets meer dan 2.000 in meer of mindere mate vertrouwelijk. 22 emails kregen het predikaat “top secret” en zijn daarom niet gepubliceerd. Het is onduidelijk hoeveel van de berichten al op het moment van verzending als vertrouwelijk moesten worden beschouwd. Daarnaast heeft Clinton naar eigen zeggen ongeveer 30.000 emails verwijderd die persoonlijk waren.

 

Juridisch moeras

De Washington Post dook dieper in Clintons verdediging en concludeerde dat de voormalige minister vaak “uiterst technische taal gebruikte” om te verhullen dat haar handelen “hoogst ongebruikelijk was en de bestaande regelgeving schond.” Hoewel Clinton eerder claimde dat het gebruik van haar persoonlijke mailadres “niet verboden” of “op enige wijze afgekeurd” was en dit inderdaad in zekere mate door het ministerie wordt toegestaan, hoort de alledaagse communicatie wel degelijk via de officiële kanalen te verlopen.

 

Volgens hoogleraar in de Rechten Stephen Vladeck, verbonden aan de American University in Washington en een expert op het gebied van strafzaken gerelateerd aan vertrouwelijke informatie, is de kans klein dat Clinton daadwerkelijk wordt vervolgd. “Er zijn genoeg onaantrekkelijke feiten maar niet veel bewijs voor criminaliteit,” aldus de professor. Hij ziet het hele gebeuren vooral als een politieke rel.

 

Er zijn enkele punten waarop de presidentskandidate kan worden aangepakt, maar in geen enkele van deze ziet Vladeck voldoende basis om tot vervolging over te gaan. Ten eerste is er geen bewijs dat Clinton wist of had moeten weten dat de inhoud van haar emails vertrouwelijk was. Daarnaast valt te betwijfelen of het gebruik van haar persoonlijke emailadres geschaard kan worden onder het voor vervolging noodzakelijke verwijderen of achterhouden van het materiaal. Ten slotte is het nog maar de vraag of er sprake is van grove nalatigheid, een laatste mogelijkheid die Clinton de kop zou kunnen kosten.  

 

Geloofwaardigheid op het spel

Het Republican National Committee (RNC) spande woensdag een rechtzaak aan om nog meer van Clintons communicatie boven tafel te krijgen, zowel uit haar ambtsperiode als minister als uit de tijd daarna. “Clintons acties als minister van Buitenlandse Zaken (...) zijn overduidelijk relevant voor de vraag of ze geschikt is dit land te leiden,” klonk het in de aanklacht van het Comité.

 

Hoewel het hoogst ongebruikelijk is dat een president zich in het gerechtelijke domein begeeft, liet Donald Trump eveneens woensdag weten dat hij vervolging van Clinton zou nastreven, indien hij ooit plaats mag nemen in the Oval Office. Hij waarschuwt zijn publiek voortdurend dat de Democraten Clinton de hand boven het hoofd houden.

 

Een recente peiling wees bovendien uit dat slechts 37 procent van de Amerikanen de voormalige First Lady als eerlijk en betrouwbaar ervaart. Dergelijke imagoproblemen achtervolgen de presidentskandidate al langer, maar het is de email-affaire die deze gevoelens lijkt te versterken. Hoewel Clinton het een “pijnlijk” gegeven noemt, wil ze mensen helpen om “aan de hand van [haar] eerdere acties en huidige plannen en mate van toewijding te laten zien dat mensen op [haar] kunnen rekenen.”

Reactie (1)

Jasper op 11 maart 2016 15:46:

2016 is een jaar dat de Democraten met twee vingers zouden moeten kunnen winnen, gezien de chaos bij de tegenpartij. Maar in plaats van een met een degelijke kandidaat aan te komen wordt het óf een bejaarde zelfverklaarde socialist, óf de (inmiddels ook bejaarde) notoir onbetrouwbare Hillary. Je verzint het niet.